Poza zakupami, możemy również świadczyć naszym Klientom komplet usług z zakresu zaopatrzenia, możemy być tzw. one-stop service. Zależnie od wybranego modelu współpracy (wsparcie, outsourcing), zajmujemy się wsparciem naszych Klientów lub samodzielną obsługą na ich rzecz całości zarządzania dostawami danych komponentów, podzespołów lub materiałów czy wyrobów – od prowadzenia bieżącej komunikacji, poprzez składanie i nadzorowanie zamówień, poprzez obsługę zagadnień jakościowych dostaw, od audytu dostawcy po prowadzenie reklamacji.

Poprzez sieć współpracujących z nami partnerów – ekspertów w swoich specjalizacjach, zlokalizowanych na rynkach azjatyckich, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom dostęp do kompetencji i przewag konkurencyjnych na innych, strategicznie istotnych obszarach. Współpracują z nami zweryfikowani eksperci w następujących dziedzinach:

  • Prowadzenie VMI hub – centrów zarządzania zapasami przez dostawców;
  • Kitting – przygotowywanie kitów materiałowych;
  • Zarządzanie magazynem;
  • Usługi transportowe;
  • Zarządzanie zapasami.