Celem smd b2b solutions jest wzrost konkurencyjności naszych klientów poprzez obniżanie kosztów zakupu materiałów i surowców do produkcji przy zachowaniu oczekiwanego poziomu jakości oraz poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw w ich imieniu.

Nasze cele realizujemy poprzez dostarczenie kompletnych usług z zakresu zaopatrzenia materiałowego, tzw. one-stop service. Zależnie od wybranego modelu współpracy (wsparcie, outsourcing), zajmujemy się wsparciem naszych Klientów lub samodzielną obsługą funkcji zakupów i zarządzania dostawami – od poszukiwania nowych dostawców, negocjowania cen i warunków także z obecnymi dostawcami, nadzorowania tworzenia umów i prowadzenie bieżącej komunikacji, poprzez składanie i nadzorowanie zamówień i obsługę zagadnień jakościowych dostaw, od audytu dostawcy po prowadzenie reklamacji.